С драстичните промени в Наказателно процесуалния кодекс, Цацароний Пълдински иска цацаратурата да печели служебно делата! Защото при нормален процес, не знаят как! До края на цацаратурата остават 2 години 4 месеца! Надявам се, след това прокуратурата да работи по правилата и принципите на наказателния процес, които се прилагат в нормалните държави!

Има още едно условие – Баце да го няма! Бай Ставри го чака! И другите от „Шайка“-та! По А.Т. Предлагам на г-н Данаил Кирилов /разбирай на Цацаров/ важна промяна в НПК, която ще доведе до ускоряване на наказателния процес и до осъждане на всички „престъпници“:

Забранете участието на адвокати в наказателния процес / да се занимават само с граждански дела/ и защитата в наказателния процес да се поеме от цацаратурата!

Найс, а! Защитник по наказателно дело може да бъде само адвокат, който е получил допуск от ДАНС, по предложение на цацаратурата! Вече имат опит! Мисля си, че Цацаров, докато е бил съдия, е изпитвал огромен комплекс, че не е успял да стане прокурор! И сега го избива всячески!

ИВАН ПЕТРОВИван Петров

Адвокат, прокурор на столична апелативна прокуратура /1995 – 2008/

Знаете ли, че има: